Struktura OS ČČK

Oblastní spolek ČČK Karviná vznikl 10. června 1993 registrací u Ministerstva vnitra ČR. Tento oblastní spolek byl registrován jako občanské sdružení.

Oblastní spolek je součástí Společnosti ČČK a v současné době jej tvoří 6 registrovaných místních skupin ČČK bývalého okresu Karviná. K zajištění činnosti celého oblastního spolku a ke koordinaci práce místních skupin byl zřízen Úřad Oblastního spolku ČČK Karviná (Ú OS ČČK Karviná), který sídlí na adrese Čajkovského 2215/2a, Karviná - Mizerov. Orgány OS ČČK Karviná jsou: Valné shromáždění, Oblastní výkonná rada, Dozorčí rada. Složení orgánů je následující: Valné shromáždění tvoří nejméně 22 delegátů volených místními skupinami.  Oblastní výkonnou radu tvoří 7 členů. Členy této rady jsou také ředitel Úřadu a ředitelka Gerontocentra. Činnost OS ČČK Karviná je zaměřena do několika oblastí. Každá z následujících oblastí je spravována jedním či dvěma členy Oblastní výkonné rady podle toho, kde se daný člen nejvíc angažuje.

Oblasti činnosti jsou:

 • Bezpříspěvkové dárcovství krve
 • Školení poskytování první pomoci
 • Práce s dětmi a mládeží
 • Zajišťování zdravotnických služeb či dozorů
 • Práce s místními skupinami
 • Péče o děti se zdravotními problémy
 • Pátrací služba
 • Gerontocentrum
 • Vysvětlivky:

 • ČK – Červený kříž
 • ČČK – Český červený kříž
 • ČP – Červený půlměsíc
 • OS – Oblastní spolek
Tvé hodnocení: Žádný Průměr: 1.7 (6 votes)

Aktivní témata