Struktura Humanitární jednotky

Humanitární jednotka Českého červeného kříže Karviná

HJ ČČK má základních 21 členů, kteří jsou dle svých znalostí a dovedností zařazení do následujících sekcí:

  • Zdravotnická
  • Psychosociální
  • Stravovací
  • Ubytovací
  • Technická

 

Každá humanitární jednotka ustaví všechny uvedené sekce a dle potřeby lze ustavit i sekce další. V čele jednotky stojí velitel, který má následující zástupce:

  • Zástupce velitele pro činnost zdravotnickou a psychosociální
  • Zástupce velitele pro činnost stravovací a ubytovací
  • Zástupce velitele pro činnost technickou

 

V případě potřeby lze funkce zástupců dále rozdělit, uspořádat jinak či ustavit funkce dalších zástupců. Velitele HJ ČČK a jeho zástupce jmenuje a odvolává přeseda Oblastní výkonné rady příslušného Oblastního spolku ČČK po projednání v krizovém štábu OS ČČK, nebo není-li krizový štáb aktivován v OVR ČČK. Velitel spolu se zástupci tvoří štáb HJ ČČK. zástupci velitele metodicky řídí přípravu jednotlivých sekcí a v případě činnosti HJ ČČK poskytují veliteli metodickou podporu při řízení jednotky a odpovídají za materiální vybavení a jeho doplňování. Velitel je oprávněn na zástupce přenést přesně vymezený rozsah velitelských pravomocí. Jeden ze zástupců je vždy určen k plnému zastupování velitele v případě, kdy ten nemůže své pravomoci vykonávat. Pro nasazení jednotky se z členů HJ ČČK vytvářejí skupiny, které jsou vysílány na jednotlivá místa činnosti. Složení skupin se provádí výběrem ze sekcí tak, aby odpovídalo předpokládaným nebo vyžádaným činnostem. Každé skupině se určí nezaměnitelný název. Jmenovité složení skupin, velitele skupiny, název skupiny a další náležitosti stanoví rozkaz velitele HJ ČČK.

Tvé hodnocení: Žádný Průměr: 1 (2 hlasování )

Aktivní témata