Soutěže Hlídek mladých zdravotníků

Český červený kříž organizuje soutěže Hlídek mladých zdravotníků ve všech okresech České republiky.

Soutěž je rozdělena na dvě části:

  • pro Mladé zdravotníky I.stupně  - žáci 1. - 5. ročníku ZŠ
  • pro Mladé zdravotníky II.stupně - žáci 6. - 9. ročníku ZŠ, nebo žáci z odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

Hodnocení probíhá odděleně pro tyto skupiny.

Jedná se o soutěž postupovou, vítězná hlídka z okresního kola postupuje do kola regionálního. Vítězové regionálních kol si měří síly v kole republikovém.

V čem vlastně hlídky soutěží:

  1. Praktické provedení první pomoci s použitím standartního zdravotnického materiálu i improvizovaných prostředků
  2. Doprava postižených a raněných
  3. Obvazová technika
  4. některé nesoutěžní disciplíny ( znalosti z dopravní výchovy, historie hnutí Českého červeného kříže, apod...)

Hlídky mladých zdravotníků jsou tvořeny z pětičlenných družstev ( ve složení velitel + 4 členové) a do soutěže je mohou vyslat:

  • Základní školy
  • místní skupiny ČČK
  • jiné dětské organizace

Termíny soutěží:

Základní a městské kolo do 30. dubna

Okresní kolo do 15. května

Regionální (krajské kolo) do 31. května

Republikové kolo do 30. června

Podmínky pro účast hlídky v soutěži:

Školou nebo jinou vysílající dětskou organizací potvrzený jmenný seznam členů hlídky.

Soutěžní hlídku musí doprovázet osoba starší 18 let. Na místě disciplíny se zdržuje ve vzdálenosti,kterou určí rozhodčí stanoviště. Zasahování doprovázející osoby do průběhu soutěžní disciplíny je důvodem k vyloučení družstva ze soutěže.

Hlídka soutěží ve vhodném sportovním oblečení a obuvi.

Každá hlídka musí být vybavena malou zdravotnickou brašnou, která slouží k případnému ošetření zranění člena hlídky.

 

Tvé hodnocení: Žádný Průměr: 4 (2 hlasování )

Aktivní témata