Republikové cvičení Humanitárních jednotek Českého červeného kříže v Českých Budějovicích

Cvičení České Budějovice.jpg

HUMANITÁRNÍ JEDNOTKA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽ KARVINÁ SE ÚČASTNILA REPUBLIKOVÉHO CVIČENÍ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Ve dnech 11. - 13. 5. 2012 se 4 členové humanitární jednotky Českého červeného kříže Karviná se účastnili republikového cvičení v Českých Budějovicích, které organizoval Český červený kříž České Budějovice. Jednalo se o známou situaci, která postihla mnoho krajů a měst v České republice, a sice povodně. Toto bylo téma, které humanitární jednotky řešili na místě vzniklé události a přece jen bylo cvičení s touto tématikou netradiční.

Cvičení bylo rozděleno do tří etap, z nichž každá probíhala jeden den. První den jsme s jednotkami budovali humanitární přístřeší pro případné evakuanty, kteří by se mohli v takovéto situaci dostavit. Bylo potřeba navést dva kusy humanitárních stanů, které představovali polní nemocnice, které by byli v případě potřeby připraveni na pomoc občanům, navést přímotopy, polní lůžka, lůžkoviny a jiné potřebné věci. Celé středisko se budovalo na letišti Hosín nedaleko Českých Budějovic. Bylo úžasné sledovat souhru týmů z celé České republiky, některé týmy se totiž na republikovém cviční setkali úplně poprvé. Zastoupení jednotek bylo velmi širokospektré. Sjeli se humanitární jednotky z Prahy, Chrudimi, Jindřichova Hradce, Prachatic, Českých Budějovic, Děčína, Ostravy, Opavy a Karviné.

Po vybudování prostoru a jeho připravení se zdravotníci pustili s radostí do jídla, které bylo zajištěno v podobě polního jídla, které je vakuově balené. Tento příděl zdravotníci obdrželi na 24 hodin konání akce. Následoval krátký breathing skupin a následně pak breathing velitelů s lékaři, kteří koordinovali situaci na místě. Ve vybudovaných stanech jsme se pak uchýlili k spánku po vyhlášení večerky, kdy se po celém objektu vypla elektrocentrála a tudíž se letiště ocitlo bez přímého světla. K našemu překvapení dorazila nad letiště silná bouřka s přívalovým deštěm, která o půl třetí ráno probudila obyvatele zeleného stanu, kteří byli následně nuceni řešit neplánovanou situaci s neupnutou plachtou, která jim zrušila přístřeší. Situaci však zvládli, a tak opět ulehli ke spánku. Totéž postihlo obyvatele velitelského stanu o hodinu později, kde však situace nebyla tak vážná.

Druhý den ráno došlo ke zrušení vybudovaných prostor, jeho sbalení a přesunu do jedné ze základních škol v Českých Budějovicích. Zde probíhalo školení nově zpracované typové činnosti pro nouzové ubytování. Poté vypuknul poplach, který označil krizovou situaci v Českých Budějovicích, a tak jsem začali školu přetvářet na evakuační středisko, kam později začali přicházet lidé bez domova a jednotky červeného kříže jim poskytovali patřičnou péči. Jak bývá zvykem každá krizová situace má svůj scénář a i tato jej s sebou přinesla. Byli jsme vystaveni řešení mnoho zajímavých úkolů, jako například diabetes mellitus, epilepsie, celiakie nebo malé běžné úrazy. Po celodenní akci následoval společenský večer všech jednotek, kde si zdravotníci, tentokrát již v civilu vyměňovali zkušenosti z praxe ze svých měst, ale také se bavili. Důležité pro jednotlivé týmy byly i teambuildingové hry, hry pro upevnění vztahu týmu, které přinesli nejen nová přátelství, ale také mnoho nových zkušeností.

Třetí den se jak jinak než zhodnotila celá akce, sbalili osobní věci, proběhla výměna kontaktů a týmy opět vyrazili do svých rodných měst všemi směry do celé republiky. I my s karvinským týmem jsme nasedli do zásahového vozu a s poděkováním odjeli směr Karviná, nabytí energií, i když vyčerpání, s myšlenkou, že práce v červeném kříži má smysl a je důvod ji dále rozvíjet.

Lukáš Uherek

Tvé hodnocení: Žádný Průměr: 1 (4 hlasování )

Aktivní témata