Oceňování dárců

Český červený kříž Karviná, získává informace o odběrech pouze z Transfůzní stanice v Karviné.

Bronzová plaketa MUDr. J. Jánského
10 bezpříspěvkových odběrů krve.

Ocenění se posílá společně s potvrzením o udělení plakety pro zaměstnavatele poštou domů na adresu dárce.

Stříbrná plaketa MUDr. J. Jánského
20 bezpříspěvkových odběrů krve.

Ocenění se posílá společně s potvrzením o udělení plakety pro zaměstnavatele poštou domů na adresu dárce.

Zlatá plaketa MUDr. J. Jánského
40 bezpříspěvkových odběrů krve.

Ocenění si přebírá dárce společně s malým dárkem a potvrzením o udělení plakety pro zaměstnavatele na slavnostním aktivu spojeným s malým občerstvením a zástupci města, TS v Karviné a zdravotních pojišťoven. Oceňování probíhá 1x ročně.

Zlatý kříž III. Třídy
80 bezpříspěvkových odběrů krve.

Ocenění si přebírají dárci s ročním zpožděním. OS ČČK zasílá na Ú ČČK Praha seznamy dárců, kterým toto ocenění přísluší v daném roce. Následující rok si dárci toto ocenění převezmou. Ocenění probíhá 1x ročně společně s malým občerstvením. Slavnostního aktivu se účastníci i zástupci TS v Karviné, zdr. pojišťoven a zástupci města.

Zlatý kříž II. třídy
120 bezpříspěvkových odběrů krve.

Ocenění si přebírají dárci s ročním zpožděním. OS ČČK zasílá na Ú ČČK Praha seznamy dárců, kterým toto ocenění přísluší v daném roce. Následující rok si dárci toto ocenění převezmou. Ocenění probíhá 1x ročně a organizuje jej Ú ČČK Praha.

Zlatý kříž I. třídy
160 bezpříspěvkových odběrů krve

Ocenění si přebírají dárci s ročním zpožděním. OS ČČK zasílá na Ú ČČK Praha seznamy dárců, kterým toto ocenění přísluší v daném roce. Následující rok si dárci toto ocenění převezmou. Ocenění probíhá 1x ročně a organizuje jej Ú ČČK Praha.


Co nabízí zdravotní pojišťovny dárců krve

VZP – Všeobecná zdravotní pojišťovna

 • zdarma až 35 dní pojištění léčebných výloh do zahraničí v kalendářním roce*
 • zvýhodněná sazba ročního pojištění léčebných výloh do zahraničí na opakované výjezdy*
 • finanční poukázka ve výši 1 000 Kč na lázeňsko-rehabilitační program pro držitele zlaté, stříbrné nebo bronzové medaile prof. Janského a Zlatého kříže ČČK. (Při aktu předání zmíněných ocenění bude našim pojištěncům předán „šek“ v hodnotě 1 000 Kč. Šek bude opravňovat k čerpání příspěvku na lázeňsko-rehabilitační pobyt formou částečné refundace nákladů na uvedený pobyt.)
 • finanční poukázka ve výši 2 000 Kč na lázeňsko-rehabilitační program pro dárce kostní dřeně.** (Poukázka bude opravňovat k čerpání příspěvku na lázeňsko-rehabilitační pobyt formou částečné refundace nákladů na uvedený pobyt.)

Další informace naleznete na www.vzp.cz

 

HZP – Hutnická zaměstnanecká pojišťovna

 • Vitamíny dárcům krve, plasmy a kostní dřeně po každém odběru.
 • Držitelé Bronzové nebo Stříbrné Jánského plaket: vitamínový balíček v hodnotě 300,- Kč.
 • Držitelé Zlaté Jánského plakety 1 500,- Kč.
 • Držitelé Zlatého kříže 2 000,- Kč na preventivní očkování, léčebný tělocvik a regeneraci organismu, léčebné procedury v rámci ozdravně léčebných pobytů v lázních.

Další informace naleznete na www.hzp.cz

RBP – Revírní bratrská pokladna

 • Bezpříspěvkovým dárcům krve a plazmy hradíme vitamíny, které jsou jim předány bezprostředně po odběru na transfůzní stanici.
 • Dárci mají nárok na příspěvek do výše 400 ,- Kč (Bronzová a Stříbrná Jánského plaketa), 800,- Kč (Zlatá Jánského plaketa) a 1 500,- Kč (Zlaté kříže).

Další informace naleznete na www.rbp-zp.cz

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

 • ZP MV ČR poskytuje každému dárci krve a plazmy po každém odběru vitamínový přípravek.
 • Tuzemský ozdravný pobyt pro bezpříspěvkové dárce krve a dárce kostní dřeně nebo náhradní možnost.

Další informace naleznete na www.tpmvr.cz

VOZP – Vojenská zdravotní pojišťovna

 • Příspěvek 300,- Kč za každý třetí odběr.
 • Peněžní poukázky:
  • Stříbrná plaketa 500 ,- Kč
  • Zlatá plaketa 1 000,- Kč
  • Zlatý kříž 2 000,- Kč
 • U dárců kostní dřeně se poskytuje poukázka ve výši 2 000,- Kč

Další informace naleznete na www.vozp.cz

 

Tvé hodnocení: Žádný Průměr: 3.5 (6 votes)

Aktivní témata