O nás

Český červený kříž ČČK je dobrovolná humanitární společnost, která je uznána vládou ČR jako jediná organizace Červeného kříže s působností na celém území ČR.

Posláním ČČK je zejména předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy bez rozdílů národnostních, rasových, náboženských, třídních a politických a usilovat o naplňování základních principů hnutí ČK. K symbolům ČČK i celého hnutí ČK řadíme základní principy, hesla a znaky.

Základními principy: humanita, nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolnost, jednota a světovost.

Heslo hnutí ČK: „Humanitou k míru“.

Znaky hnutí ČK: červený kříž v bílém poli, který užívá ČČK, červený půlměsíc v bílém poli anebo červený krystal v bílém poli.

Legislativní úprava: Stanovy ČČK, zákon č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži, Ženevské úmluvy, Dodatkové protokoly a rezoluce Mezinárodní konference ČK a ČP, zákon č. 83/1992 Sb., o sdružování občanů. Více na oficiálních stránkách ČČK Česká republika.

Tvé hodnocení: Žádný Průměr: 3.4 (8 votes)

Aktivní témata