Maskování poranění

Maskování poranění, maskéři ČČK

Maskéři ČČK jsou neodmyslitelnou součástí pracovní skupiny Ú OS ČČK Karviná, která se zabývají výukou první pomocí, výukou Humanitárních jednotek ČČK a přípravou občanů k zvládnutí poskytování první pomoci. Maskér ČČK je schopen podílet se na samostatně na přípravě a sehrání situací včetně jejich namaskování při výukových kurzech první pomoci, které ČČK pořádá. Stará se o namaskování vlastního poranění, výběr vhodného figuranta, poučení o sehrání vlastního projevu poraněného s ohledem na namaskované poranění. Dále určuje vhodnost vybraného místa s ohledem na zvolená poranění, figuranty a logiku vlastní scény. S autorem situací konzultuje mechaniku úrazu, průběh vzniku úrazu a konečnou fázi, kterou figurant předvádí.

Dovednost a znalosti maskérů ČČK jsou využívány také jako možnost zapojení ČČK i v jiných oblastech mimo naši organizaci. Všechny složky IZS v jednotlivých krajích mohou využít maskéry ČČK prostřednictvím OS ČČK k vlastní práci a je třeba jim tuto službu nabízet a spolupracovat při akcích Záchranné zdravotnické služby, Hasičů, Policie, Armády ČR, ale i jiných subjektů.

Významnou součástí práce maskérů je prezentace jejich práce při veřejných akcích, kdy se seznamuje laická veřejnost s jednotlivými projekty ČČK. Tyto ukázky maskérské práce jsou mediálně velmi atraktivní a přispívají značnou měrou k zlepšení obrazu ČČK v očích veřejnosti a k propagaci poslání a projektů ČČK.

Mezi naše partnery patří:

• HZS MSK

• ZZS MSK

• PČR

• Městská policie Karviná, Bohumín

• AČR

 

Naše maskéry jste mohli vidět:

• Winter Survival 2010

• Hasičská olympiáda – Ostrava 2009

• Cvičení NATO – Vyškov 2009

• Soutěže ve vyprošťování HZS – Třinec

• Dny IZS - Karviná, Třinec, Bohumín .....

• Cvičení SPOLU 2009

• a mnoho dalších akcí…..

 

Fotografie práce našich maskérů naleznete zde.

Tvé hodnocení: Žádný Průměr: 3 (7 votes)

Aktivní témata