Klub dárců krve

Kdo jsme ?

Klub dárců krve při Oblastním spolku Českého červeného kříže v Karviné  je poradní a odborný orgán pro činnost na úseku bezpříspěvkového dárcovství krve.

 

Co chceme ?

 Spolupodílet se na realizaci bezpříspěvkového dárcovství krve (BDK) v České republice
  • sdružovat zájemce o BDK, sympatizující a zájemce o činnost v klubu od 18 do 70 let
  • získávat další nové dárce krve a ve smyslu Kodexu BDK zajišťovat oceňování dárců
  • spolupracovat v oblasti propagace a výchovy spoluobčanů k BDK jako nejvyššímu projevu morální vyspělosti člověka
  • udržovat družební vztahy s dárci krve v Polské republice.
  
Klub dárců krve obnovil svou činnost v březnu 1992. V současné době má 36 členů, kteří se aktivně či méně aktivně podílí na činnosti klubu.
 
Činnost klubu řídí klubová rada ve složení : Jarmila Blažková, Renata Dzidová, Pavla Tanicsová, Václav Bílka, Rudolf Pařík a ing.Milan Roček.
 
Klub zaměřuje svou činnost na kulturní, sportovní a společenské akce, které zabezpečuje ve spolupráci s OS ČČK.
 
Rovněž ve spolupráci s OS ČČK pravidelně zabezpečuje oceňování bezpříspěvkových dárců krve – předávání stříbrných a zlatých plaket prof. MUDr Jana Janského a zlatých křížů III. stupně za 80 odběrů.
  
       Ing.Milan Roček
Předseda Klubu dárců krve

 

 

Tvé hodnocení: Žádný Průměr: 5 (1 vote)

Aktivní témata