Dozorčí rada OS ČČK Karviná

 

Dozorčí rada (Stanovy ČČK §41) je revizním orgánem OS ČČK v minimálním počtu 3 členů. Je volena valným shromážděním na volební období 4 let.
 
Členové dozorčí rady mají právo provádět revize kdykoliv to uznají za potřebné, jsou však povinni alespoň 2krát v roce zrevidovat účty a výkazy o jmění OS ČČK, srovnat je se skutečným stavem majetku a pokladny a podat o tom zprávu oblastní výkonné radě a valnému shromáždění OS ČČK.
 
Členové dozorčí rady:
  • Julie Tomicová - předsedkyně
  • Blažená Konečná
  • Jarmila Kaletová

 

Tvé hodnocení: Žádný Průměr: 1.8 (9 votes)

Aktivní témata