Členové Humanitární jednotky při OS ČČK Karviná

Krizový štáb HJ ČČK Karviná:

 1. Marie Hlaváčová – velitel HJ
 2. Irena Ondřejová – zástupce velitele HJ
 3. Mgr. Pavlína Swaczynová
 4. Ing. David Pazdera
 5. Lucie Zabrzecká
 6. Ing. Milan Roček
Členové Humanitární jednotky:
 
Velitel Humanitární jednotky ČČK Karviná:                      Marie Hlaváčová
 
Zdravotnické družstvo:       velitel družstva:                     Irena Ondřejová
                                          členové družstva:                     Lukáš Uherek
                                                                                        Martina Bielczyková
                                                                                        Jana Vavříčková
   
Sociální družstvo:                velitel družstva:              Mgr. Pavlína Swaczynová
                                          členové družstva:              Mgr. Kateřina Hořejší
                                                                                 Mgr. Alexandra Grabovská
 
 
Ubytovací družstvo:            velitel družstva:              Ing. David Pazdera
                                          členové družstva:                  Petra Želinská
                                                                                    Věra Kijonková
                                                                                    Aneta Masná
 
Stravovací družstvo:          velitel družstva:                       Lucie Zabrzecká
                                        členové družstva:                     Vlasta Kubišová
                                                                                     Václav Bílka
 
Technické družstvo:           velitel družstva:                 Ing. Milan Roček
                                        členové družstva:                   Luděk Rechberg
                                                                                     František Smetana
                                                                                     Ivan Fric
 
 
 
Vzdělání členů HJ ČČK Karviná v rámci ČČK
(použité zkratky: ZI – zdravotnický instruktor, ZZA – zdravotník zotavovacích akcí, ZNZZ – Základní norma zdravotnických znalostí)
 
 
 
 
 1. Hlaváčová Marie                                               ZI
 2. Ondřejová Irena                                                ZI
 3. Mgr. Pavlína Swaczynová                                    ZI
 4. Ing. David Pazdera                                             ZZA
 5. Lucie Zabrzecká                                                 ZZA
 6. Ing. Milan Roček                                                 ZNZZ
 7. Lukáš Uherek                                                     ZZA
 8. Martina Bielczyková                                            ZI
 9. Mgr. Kateřina Hořejší                                           ZZA
 10. Mgr. Alexandra Grabovská                                    ZZA
 11. Kováčová Dagmar                                               ZNZZ
 12. Želinská Petra                                                    ZZA
 13. Kijonková Věra                                                   ZZA
 14. Masná Aneta                                                     ZZA
 15. Kubišová Vlasta                                                 ZI
 16. Bílka Václav                                                      ZNZZ
 17. Rechberg Luděk                                                 ZZA
 18. Smetana František                                             ZNZZ
 19. Fric Ivan                                                          ZNZZ

 

Tvé hodnocení: Žádný Průměr: 2.6 (5 votes)

Aktivní témata